Werken in de Forensische Zorg: ‘Met Radix dragen we bij aan de bescherming van de maatschappij.’

By 3 december 2020 Uitgelicht, Verpleegkunde

Afdelingshoofd Janine Verijdt kwam als verpleegkundige vanuit de gehandicaptenzorg bij Radix, onze afdeling voor Forensische Zorg. Hier vond ze eindelijk een plek waar ze er als verpleegkundige voor patiënten kan zijn door het gesprek aan te gaan. “Het eerste dat mij opviel toen ik bij Radix binnenstapte was dat je vanuit je rol als verpleegkundige veel mogelijkheden hebt om bij te dragen aan de behandeling, die is afgestemd op de patiënten waarvan je zelf persoonlijk begeleider bent. Het is waanzinnig leuk en interessant om met je patiënten het juiste gesprek aan te gaan, te zoeken naar echt contact en samen met hen het behandeltraject te doorlopen. Ook de therapieën die teamleden hier zelf geven zijn enorm waardevol en leerzaam.”

Over Radix
Radix is de Forensische afdeling van Mondriaan. Radix biedt op indicatie van de rechtbank behandeling aan patiënten die in een penitiaire inrichting in detentie hebben verbleven en waar dingen mislopen op psychisch, sociaal en emotioneel gebied.

Aan mensen waarbij dit nog niet tot een veroordeling heeft geleid, biedt Radix preventief ook transforensische zorg.

Een behandeling duurt ongeveer 9 tot 12 maanden.

Van Flexpoolcollega naar afdelingshoofd
Na haar opleiding tot Z-verpleegkundige en enkele jaren in de gehandicaptenzorg wilde Janine weten wat er nog meer te ontdekken was als verpleegkundige. ‘Iemand gaf mij toen de tip om eens bij Mondriaan te gaan kijken. Zo kwam ik terecht bij de Flexpool van Mondriaan. Voor mij op dat moment de beste optie omdat ik wilde ontdekken wat Mondriaan allemaal te bieden had. Ik moest even nadenken toen mij werd voorgesteld om op de forensische afdeling Radix te gaan werken. Past deze doelgroep wel bij mij als persoon? Welke zorg wordt er verwacht? Wat wordt er van mij verwacht? Uiteindelijk ben ik er open in gaan staan. Toen bleek al snel dat ik de manier van werken en omgang met de patiënten fantastisch vond. Het duurde dan ook niet lang voordat ik een vaste collega werd en inmiddels ben ik afdelingshoofd.’

Met patiënten samen werken aan herstel
‘Het doel dat we bij Forensische Zorg nastreven is het voorkomen van recidive, oftewel het verkleinen van de kans dat iemand na forensische zorg opnieuw een strafbare handeling pleegt. Dit doen we door patiënten te behandelen en begeleiden zodat zij weer zelfstandig kunnen functioneren in de maatschappij. Hierbij werken we echt sámen met de patiënt. Je laat zien welke route zij zijn ingeslagen en welke consequenties dat heeft. Maar je laat ook zien welke routes er nog meer zijn buiten de routes die zij kennen. Je probeert handvatten te geven en houdt als het ware telkens een spiegel voor. Wat betekent jouw handelen voor jezelf en je omgeving?’

Niet per se spannender
‘Radix is niet per se een spannendere plek dan andere plekken binnen en buiten de psychiatrie. Ondanks het negatieve stempel dat onze doelgroep heeft, zijn er gemiddeld relatief weinig risicovolle incidenten. Daarbij is onze werkomgeving zo ingericht dat we vaak snel kunnen anticiperen op mogelijk risicovolle situaties. Er worden risicotaxaties gedaan, er is een nauwe samenwerking tussen de verschillende disciplines en we zijn uitgerust met een alarmsysteem waarmee snel een beroep kan worden gedaan op collega’s en buurtafdelingen in een noodsituatie. Het feit dat de patiënt een justitieel kader heeft en weet dat hij of zij nogal wat op het spel zet door risicovolle situaties op te zoeken, speelt natuurlijk ook mee.’

‘Radix is niet per se spannender dan andere plekken binnen en buiten de psychiatrie.’

 

Bijdragen aan de bescherming van de maatschappij
‘Wat mij veel voldoening geeft is de maatschappelijke rol die Radix speelt: We dragen bij aan de bescherming van de maatschappij. Elke dag zetten wij ons als professionals hiervoor in. Natuurlijk zien we dezelfde patiënten ook wel weer eens terug maar elke opname is anders. Dit moet je als begeleider ook echt zo kunnen zien en daar in blijven geloven. Kleine stappen zetten, een lange adem en niet vlug opgeven is zeker van toepassing. Elke kans voor de patiënt is een uitdaging voor ons als professional.’

Uitdaging
‘De Forensische Zorg vraagt ook bepaalde vaardigheden en kwaliteiten van professionals. Aan de ene kant is het zorg verlenen, aan de andere kant moet je rekening houden met het justitieel kader. Het maakt het werk in deze complexe zorg uitdagend en dynamisch, waarbij je niet alleen grenzen moet stellen naar patiënten maar ook voor jezelf. Wat mij na al die jaren nog steeds het meeste boeit is de samenwerking met patiënten. In mijn team kan ik inzetten op samenwerking ook niet vaak genoeg benadrukken. Als je je niet snel laat afschrikken door bepaald gedrag en blijft zoeken naar manieren om steeds weer die samenwerking te vinden, is hier werken heel interessant en super uitdagend!’


Spreekt het werken bij Radix in de forensische psychiatrie jou aan? Lees er hier meer over. Of bekijk deze vacature.