Werken bij Radix in de Forensische Zorg

“Dit werk is niet voor iedereen.
We zoeken mensen die staan voor hun patiënten, ongeacht hun verleden.
Mensen die dan niet kijken naar hoe iemand is, maar naar wat iemand kan worden.
Dit werk is niet voor iedereen.
We zoeken mensen die er vooruitgang in zien als iemand onverwacht twee stappen terug doet.
Dit werk is voor mensen die verder kunnen kijken. Samen met anderen.
Als jij dat kunt….”

Misschien heb je bovenstaande tekst, waarin aandacht wordt gevraagd voor het werken in de Forensische Zorg, al voorbij horen komen op je radio. Ook Mondriaan levert Forensische Zorg onder de naam Radix. Hier behandelen we patiënten die delicten plegen of dreigen te plegen in samenhang met een psychiatrische en/of verslavingsstoornis. Ons doel is om deze patiënten een geïntegreerde behandeling te bieden, gericht op het reduceren van het delict risico tot een maatschappelijk aanvaardbaar niveau.

Door het leveren van zorg die patiënten in staat stelt zelfstandig te functioneren in de maatschappij, dragen we bij aan de veiligheid van de samenleving.

Wil je meer weten over werken in de Forensische Zorg? Kijk dan ook eens op werkeninforensischezorg.nl.

Onze vacatures in de Forensische Zorg

Verpleegkundig Specialist

Als verpleegkundig specialist bij Radix maak je deel uit van een multidisciplinair team. In het kader van de behandeling doe je intakes en verricht je diagnostische werkzaamheden. Het accent van de werkzaamheden ligt bij de Forensische Poli maar we gaan uit van een brede inzetbaarheid.

Lees hier de gehele vacature.

Casemanager

Vanuit je achtergrond als Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige geef je sturing aan het individuele behandelproces. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het opstellen, evalueren en bijstellen van behandelplannen, onder regie van de regiebehandelaar.

Lees hier de gehele vacature.

PIT verpleegkundige/begeleider

Psychiatrisch intensieve thuiszorg (PIT) is aanvullend op ambulante forensische behandeling en kan ook gebruikt worden om een opname te voorkomen. Als PIT-verpleegkundige/begeleider breng je de zorgvraag, de zorgbehoefte en de beperkingen en mogelijkheden in kaart.

Lees hier de gehele vacature.

Verpleegkundigen en agogen in de kliniek

In onze klinische setting ben je verantwoordelijk voor de verpleegkundige diagnostiek en de begeleiding/verpleging van patiënten, met als doel het evenwicht vinden, herstellen of handhaven. Voor een aantal aan jou toegewezen patiënten die intensieve complexe zorg nodig hebben stel je het integrale verpleegkundige proces op. Dit coördineer je en je geeft er uitvoering aan.

Lees hier de gehele vacature.

Verpleegkundigen en agogen in de beschermde woonvorm

De stap vanuit de kliniek of detentie naar zelfstandig wonen is soms te groot. De forensische beschermde woonvorm biedt hiervoor een tussenstap. Behandeling is gericht op het bieden van ondersteuning bij het aanleren van vaardigheden op gebied van wonen, werken, financiën, sociale contacten en vrije tijd. Als verpleegkundige of Social Worker binnen de FBW draag je zorg voor de begeleiding van psychiatrisch patiënten

Lees hier de gehele vacature.