Regiebehandelaar bij Mondriaan

Bij Mondriaan behandelen we patiënten van 0 tot 100 jaar en met allerlei soorten problemen, zoals bijvoorbeeld verwardheid, angsten, depressies, sociale problemen en patiënten die zelfdestructief zijn of automutileren. Bij jou zijn onze patiënten in goede handen. Jij hebt aandacht voor de persoon en jouw behandelingen zijn erop gericht om mensen zo goed mogelijk te laten functioneren in de maatschappij, en om het ontstaan van meer klachten of het verergeren van bestaande klachten te voorkomen. Door invulling te geven aan behandeling van onze patiënten lever je een grote bijdrage aan de positie van de psychiatrisch patiënt in de maatschappij en aan de openbare veiligheid.

Hebben we een match en word je aangenomen bij Mondriaan? Je krijgt direct een vast contract! Naast een salaris en rechtspositie conform de CAO GGZ bieden wij:

 • Opname in het pensioenfonds Zorg en Welzijn;
 • Een eindejaarsuitkering;
 • Een ruime verlofregeling;
 • Een persoonlijk ontwikkelbudget (PB) dat je kunt investeren in jouw eigen fysieke en mentale gezondheid of in je loopbaan;
 • Lidmaatschap bij ODS waardoor je gebruik kunt maken van een zéér uitnodigend aanbod van sport en andere mogelijkheden om je vitaliteit te vergroten;
 • Reiskostenvergoeding woon-werk;
 • Thuiswerkvergoeding;
 • Lease-fietsenplan;
 • Collectiviteitskorting op zorgverzekeringen;
 • Kortingen bij tal van winkels, webshops, hotels, etc. via registratie bij Benefits at Work;
 • Ook is er een actieve personeelsvereniging én ruimte om met je team leuke activiteiten te ondernemen.

Maar er is meer!

 • We bieden extra ondersteuning om de administratieve lastendruk zo laag mogelijk te houden;
 • Er is een aantrekkelijke regeling voor medewerkers die crisisdiensten draaien;
 • Om onze organisatie goed te leren kennen, krijg je gedurende de eerste weken een inwerkprogramma en ondersteuning van een mentor;
 • Werk je graag een aantal uur per week op een andere afdeling? Die mogelijkheid bieden wij je;
 • We hebben diverse opleidingsmogelijkheden in huis: van het volgen van een opleiding over behandelmethodieken tot de postmaster opleidingen tot klinisch psycholoog, klinisch neuropsycholoog en psychotherapeut.

Ons werkveld is breed

Van generalistische basis GGZ, specialistische GGZ, forensische GGZ, Verslavingszorg tot het werken in een FACT-team. Vanuit ca. 37 locaties bieden wij jaarlijks zorg aan meer dan 10.000 mensen. Waar mogelijk werken we dicht bij de patiënt in de wijk, en waar nodig voorzien we in klinische behandelingen. Door onze brede werkveld zijn wij een interessante werkgever voor psychiaters, GZ-psychologen, klinisch psychologen, basispsychologen, psychotherapeuten, basisartsen (ANIOS), huisartsen, verslavingsartsen, specialisten ouderengeneeskunde en verpleegkundig specialisten.

 

Generalistische basis GGZ
In de generalistische basis GGZ behandel je patiënten met depressies, angst of ontwikkelingsstoornissen en/of lichte persoonlijkheids- en middelenproblematiek.

Specialistische GGZ
PsyQ is een samenwerkingsverband op het gebied van specialistische behandelingen tussen een aantal GGZ organisaties. Binnen Mondriaan biedt PsyQ specialistische behandeling voor de 10 meest voorkomende aandoeningen volgens de laatste inzichten en richtlijnen.

Forensische GGZ
In de forensische GGZ behandel je patiënten die met justitie in aanraking zijn gekomen of dreigen te komen en draag je actief bij aan het veiliger maken van de maatschappij door de recidivekans van delicten te verkleinen. De onderliggende oorzaken kunnen uiteenlopend zijn: Verslaving, trauma, Schizofrenie, lichte verstandelijke beperking of ontwikkelings- of persoonlijkheidsstoornis.

Verslavingszorg
Binnen verslavingszorg behandel je patiënten met verslavingsproblematiek en bijkomende comorbiditeit om grip te krijgen op problematisch of risicovol middelengebruik.

In een FACT team
FACT staat voor ‘Functional Assertive Community Treatment’. Binnen het FACT team ben je regiebehandelaar en behandel je samen met andere behandelaren patiënten met ernstige psychotische aandoeningen dichtbij hun leefomgeving in de wijk.

Als regiebehandelaar bij Mondriaan werk je zelfstandig, maar zeker niet alleen: je maakt deel uit van een multidisciplinair team en je profiteert en leert van de enorme rijkdom aan kennis van collega’s om je heen. Er is ruimte voor persoonlijke aandacht binnen de productietijd en naast de productietijd is er ruimte voor verdieping, verbreding en zorginnovatie. Binnen ons brede zorgaanbod de mogelijkheden om je te specialiseren, of om juist een brede diversiteit aan problematieken te behandelen en daarbinnen ook je eigen expertisegebied te ontwikkelen. Zo zijn er frequent overleggen met andere regiebehandelaren en andere disciplines waar je veel van kunt leren. Daarnaast zijn er multidisciplinaire overleggen, sluit je aan bij de vakgroep en zijn er intervisies waarin verdiepende casuïstiek wordt besproken. Op het gebied van zorginnovatie krijg je de mogelijkheid om mee te denken over nieuwe methoden en behandelingen zoals Positieve Gezondheid, de nieuwe GGZ en draag je bij aan wetenschappelijk onderzoek van ons kenniscentrum. Daarnaast coach je SPV-en en basispsychologen en geef je input voor beleidszaken.

Als regiebehandelaar motiveer je patiënten tot behandeling en je werkzaamheden zijn zeer uiteenlopend: je doet intakes, indicatiestellingen, adviesgesprekken, stelt behandelplannen op en stuurt op basis hiervan andere behandelaren aan. Zelf voer je ook individuele en groepsbehandelingen uit en doe je psychodiagnostisch onderzoek. Afhankelijk van je eigen voorkeuren en werkgebied kun je je specialiseren of juist verbreden. Je activiteiten kunnen plaatsvinden binnen onze klinieken, maar ook ambulant in de eigen woning, dagopvang of woonvorm of op locatie bij een huisartsenpraktijk of gezondheidscentrum. Op deze laatste twee plekken heb je contact met huisartsen en maatschappelijk werkers en ben je de vraagbaak voor de praktijkondersteuner met GZ specialisatie.

In behandelingen passen onze behandelaren op basis van opleiding verschillende behandelvormen toe, waaronder:

  • ACT
  • EMDR
  • SFT
  • IPT
  • Cognitieve gedragstherapie
  • Systeemtherapie
  • DGT
  • CRA
  • Motivational interviewing
  • Farmacotherapie

Bij Mondriaan werk je veel samen met andere zorgverleners en zorgorganisaties. Jij zoekt de samenwerking op, intern bijvoorbeeld met Radix, PsyQ en het Mondriaan Expertisecentrum. Extern bijvoorbeeld met verslavingsreclassering. Ook betrek je de omgeving van de patiënt zoals familie, vrienden en andere sociale contacten bij de behandeling. Door al deze contacten verruim je je eigen kennis en dit neem je mee in beslissingen over nieuwe casussen.

Lees hier verhalen van collega’s:

Regiebehandelaren

Klinisch psycholoog en manager Zorg bij PsyQ: “We behandelen mensen en geen diagnoses.”

“Met grote regelmaat zien wij cliënten met ernstige psychiatrische problematiek en vaak met comorbiditeit”, vertelt…
Regiebehandelaren

SPV bij Mondriaan: “Als je écht luistert leer je de mens kennen, niet de patiënt die ‘dit’ of ‘dat’ heeft.”

“Luisteren, oprecht luisteren naar een patiënt. Dat is wat een sociaal psychiatrisch verpleegkundige (SPV) goed…
Regiebehandelaren

“Als GZ-psycholoog moet je jezelf blijven uitvinden.”

Haar tongval verraadt het meteen: GZ-psycholoog Han Gielen is een geboren en getogen Belgische. Toch…