Werken bij Mondriaan als regiebehandelaar

Heb jij de mindset van een held? De helden van Mondriaan zijn anoniem, doen hun werk omdat ze het zelf belangrijk vinden. Zij zoeken geen heldenstatus, maar hebben oog voor anderen en kunnen zich goed inleven. Ze kunnen tegen een stootje, staan stevig in hun schoenen, hebben humor en relativeringsvermogen. En  ze willen graag samenwerken en leren van anderen.

In dit filmpje vertelt Han, één van onze GZ-psychologen, je wat het betekent om te werken bij Mondriaan. Meer ervaringsverhalen van andere regiebehandelaren vind je onderaan deze pagina.

Werkgebied

Bij Mondriaan werken we samen aan een geestelijk gezond Zuid Limburg. Vanuit een sociaal maatschappelijk oogpunt bieden we passende geestelijke gezondheidszorg aan iedereen tussen de 0 en 100 jaar zodat niemand buiten de boot hoeft te vallen. Waar mogelijk werken we dichtbij de patiënt in de wijk en waar nodig voorzien we in klinische behandelingen. Voor psychiaters, GZ psychologen, klinisch psychologen, psychotherapeuten, verslavingsartsen, specialisten ouderengeneeskunde en verpleegkundig specialisten betekent dit dat Mondriaan een zeer uiteenlopend werkgebied kan aanbieden:

Generalistische basis GGZ
In de generalistische basis GGZ behandel je patiënten met depressies, angst of ontwikkelingsstoornissen en/of lichte persoonlijkheids- en middelenproblematiek.

Specialistische GGZ
PsyQ is een samenwerkingsverband op het gebied van specialistische behandelingen tussen een aantal GGZ organisaties. Binnen Mondriaan biedt PsyQ specialistische behandeling voor de 10 meest voorkomende aandoeningen volgens de laatste inzichten en richtlijnen.

Forensische GGZ
In de forensische GGZ behandel je patiënten die met justitie in aanraking zijn gekomen of dreigen te komen en draag je actief bij aan het veiliger maken van de maatschappij door de recidivekans van delicten te verkleinen. De onderliggende oorzaken kunnen uiteenlopend zijn: Verslaving, trauma, Schizofrenie, lichte verstandelijke beperking of ontwikkelings- of persoonlijkheidsstoornis.

Verslavingszorg
Binnen verslavingszorg behandel je patiënten met verslavingsproblematiek en bijkomende comorbiditeit om grip te krijgen op problematisch of risicovol middelengebruik.

In een FACT team
FACT staat voor ‘Functional Assertive Community Treatment’. Binnen het FACT team ben je regiebehandelaar en behandel je samen met andere behandelaren patiënten met ernstige psychotische aandoeningen dichtbij hun leefomgeving in de wijk.

Doelgroep en doelstellingen

Onze patiënten van jong tot oud zijn veelal mensen die zich niet aan de gevestigde regels houden. Jij hebt aandacht voor de persoon: Je behandelingen zijn erop gericht om mensen zo goed mogelijk te laten functioneren in de maatschappij en het ontstaan van meer klachten of de vererging van bestaande klachten te voorkomen. Daarnaast is het verkorten van wachttijden belangrijk om iedereen te kunnen helpen. Door invulling te geven aan behandeling van onze patiënten lever je een grote bijdrage aan de openbare veiligheid en de positie de psychiatrisch patiënt in de maatschappij.

Werkzaamheden

Als regiebehandelaar zijn je werkzaamheden zeer uiteenlopend: Je doet intakes, indicatiestellingen, adviesgesprekken, stelt behandelplannen op en stuurt op basis hiervan andere behandelaren aan. Zelf voer je ook individuele en groepsbehandelingen uit en doe je psychodiagnostisch onderzoek. Afhankelijk van je eigen voorkeuren en werkgebied kun je je specialiseren of juist verbreden.

Je activiteiten kunnen plaatsvinden binnen onze klinieken, maar ook ambulant in de eigen woning, dagopvang of woonvorm of op locatie bij een huisartsenpraktijk of gezondheidscentrum. Op deze laatste twee plekken heb je contact met huisartsen en maatschappelijk werkers en ben je de vraagbaak voor de praktijkondersteuner met GZ specialisatie.

Als regiebehandelaar motiveer je patiënten tot behandeling en ben je verantwoordelijk voor de indicatiestelling, het opstarten van behandelingen en het overdragen richting behandelaars voor specialistische zorg en/of fysieke klachten. Bij onvoldoende eigen expertise vraag je collega’s om een consult of betrek je een specialist bij de behandeling. Binnen jouw eigen expertise sta je natuurlijk ook open voor het verlenen van consulten aan je collega’s.

In behandelingen passen onze behandelaren op basis van opleiding verschillende behandelvormen toe, waaronder:

  • ACT
  • EMDR
  • SFT
  • IPT
  • Cognitieve gedragstherapie
  • Systeemtherapie
  • DGT
  • CRA
  • Motivational interviewing
  • Farmacotherapie

Je eigen ontwikkeling: Ruimte voor verdieping, verbreding en innovatie

Naast je productietijd is er ruimte voor verdieping, verbreding en zorginnovatie. Zo zijn er frequent overleggen met andere regiebehandelaren en andere disciplines waar je veel van kunt leren. Daarnaast zijn er multidisciplinaire overleggen, sluit je aan bij de vakgroep en zijn er intervisies waarin verdiepende casuïstiek wordt besproken.

De opleidings- en verbredingsmogelijkheden die Mondriaan biedt zijn groot: Het volgen van een opleiding over behandelmethodieken tot de postmaster opleidingen tot klinisch psycholoog, klinisch neuropsycholoog en psychotherapeut behoren tot de mogelijkheden.

Op het gebied van zorginnovatie krijg je de mogelijkheid om mee te denken over nieuwe methoden en behandelingen zoals Positieve Gezondheid, de nieuwe GGZ en draag je bij aan wetenschappelijk onderzoek van ons kenniscentrum. Daarnaast coach je SPV’ers en basispsychologen en geef je input voor beleidszaken.

Werkomgeving

Bij Mondriaan werk je veel samen met andere zorgverleners en zorgorganisaties. Je komt te werken in een multidisciplinair team en zoekt de samenwerking met andere organisaties, zowel intern zoals Radix, PsyQ en het Mondriaan Expertisecentrum, als extern zoals bijvoorbeeld verslavingsreclassering. Ook betrek je de omgeving van de patiënt zoals familie, vrienden en andere sociale contacten bij de behandeling. Door al deze contacten verruim je je eigen kennis en dit neem je mee in beslissingen over nieuwe casussen.

Voordelen van werken bij Mondriaan  

Als regiebehandelaar werk je bij Mondriaan zelfstandig maar zeker niet alleen: Je profiteert en leert van de enorme rijkdom aan kennis van je collega’s om je heen. Binnen ons brede zorgaanbod heb je de mogelijkheden om je te specialiseren of om juist een brede diversiteit aan problematieken te behandelen en daarbinnen ook je eigen expertisegebied te ontwikkelen. Binnen je productietijd is er ruimte voor persoonlijke aandacht en naast de productietijd is er ruimte voor verdieping, verbreding en zorginnovatie. Een aantal uur per week op een andere afdeling werken behoort tot de mogelijkheden.

Om onze organisatie goed te leren kennen, krijg je gedurende de eerste weken een inwerkprogramma en ondersteuning van een coach.

Salaris

Salaris en rechtspositie voor regiebehandelaren zijn conform de CAO voor de Geestelijke Gezondheidszorg: FWG 65 CAO GGZ (min. € 3.364,- en max. € 5.280,–) bruto per maand bij een fulltime dienstverband (36 uur). Inschaling vindt plaats op basis van je opleiding en ervaring.

Lees de verhalen van onze regiebehandelaren:

Digitaal behandelen

In een digitale behandeling sta je meer naast de patiënt dan ertegenover

PsyQ online van Mondriaan is begin 2020 gestart met digitale behandelingen. Het uitgangspunt van de…
Digitaal behandelen

Het succes van onze digitale behandelingen: een volwaardige gebruiksvriendelijke app

PsyQ Online van Mondriaan is ruim een jaar geleden gestart met digitale behandelingen. Het uitgangspunt…
Digitaal behandelen

Online behandelen is meer dan beeldbellen alleen

Veel behandelaren in de GGZ zijn tijdens de coronacrisis noodgedwongen overgestapt naar online behandelen. Zowel…
Regiebehandelaren
‘Ook tijdens de coronacrisis probeer ik behandelingen zoveel mogelijk op dezelfde manier te doen’
Regiebehandelaren
‘Mooi als ik ouderen kan ondersteunen om te zijn wie ze zijn’