Zorgcoördinator bij Kinderen & Jeugdigen

 • Fulltime
 • Parttime
 • Heerlen

Voor Mondriaan Kinderen & Jeugdigen zoeken wij een enthousiaste zorgcoördinator (16 uur p.w. in Heerlen) die deze functie eventueel combineert met zijn/haar werkzaamheden als (regie)behandelaar. Jij bent een verbinder die graag actief meedenkt over inhoud en bedrijfsvoering (en hoe dat op elkaar aansluit) van alle onderdelen van het zorgproces. Aan jou de uitdaging om er samen met de behandelaren en het zorgsecretariaat voor te zorgen dat de zorgprocessen efficiënt en zorgvuldig verlopen. Mooie rol voor jou? We maken graag kennis met je!

Past deze rol bij jou?
Binnen Mondriaan Kind & Jeugd bieden we specialistische zorg voor kinderen en jeugdigen en hun systeem met complexe, ernstige en/of zeldzame psychische aandoeningen. Vaak is er sprake van complexe co-morbiditeit van psychische aandoeningen, verslaving, ortho-psychiatrie of een combinatie met een somatische aandoening. De behandeling kent een oplossings- en samenwerkingsgerichte aanpak; zo kort als mogelijk, zo intensief als nodig. Vanuit de transformatie van de jeugdzorg werken we meer en meer wijkgericht en bieden we daar waar nodig gespecialiseerde GGZ-zorg, en dit zowel aan het begin van de zorgketen (korte, klachtgerichte modules en consultatie) als in de vorm van hoog specialistisch behandelaanbod (inzicht gevende therapieën en klinische opnames). Dit doen we in nauwe samenwerking met het voorliggend veld/sociaal domein en ketenpartners in onze regio.

Als zorgcoördinator coördineer je binnen de verschillende poli-teams de processen van aanmelding tot en met de nazorg en neemt tijdens de multidisciplinaire overleggen een signalerende en bewakende rol aan. Je volgt processen op en monitort de verschillende acties en stappen binnen het zorgproces, in nauwe afstemming met de behandelaren en secretariaat. Je hebt oog voor de continuïteit van het zorgproces en de kwaliteit van de uitvoering van de zorg, met als doel de zorg gestroomlijnd te laten verlopen. Hieronder vallen volgende taken:

 • Volgen, bewaken en bijsturen van instroom, doorstroom en uitstroom van patiënten;
 • Ondersteunen bij het implementeren van nieuwe ontwikkelingen;
 • Ondersteunen van managers ten aanzien van wet- en regelgeving op het vlak van zorgvernieuwing;
 • Bewaken van de patiënten logistiek ten aanzien van administratieve verplichtingen zoals ROM en contacten HB, in samenwerking met het secretariaat en de zorgadministratie en met kennis van systemen zoals Value Care;
 • Proactief contacten onderhouden met collega’s binnen de divisie Kind en Jeugdigen rond de zorg van patiënten;
 • Het bij elkaar brengen van inhoud en bedrijfsvoering; alsook de behandelteams hierin meenemen in kader van vergroten zelforganisatie van de teams;
 • Trends signaleren ten aanzien van instroom, doorstroom, zorgzwaarte en uitstroom en hierover rapporteren en adviseren aan de managers zorg en bedrijfsvoering;
 • Kennis hebben van zorgpaden/modules/inhoud;
 • Kennis hebben van actuele (jeugdwet) regelgeving en deze kunnen toepassen in adviserende rol als het gaat om dossiervorming en gemeente systematieken;
 • Investeren in netwerk secretariaat/zorgadministratie.

Dit neem je mee

 • Afgeronde hbo- of wo-opleiding, bv hbo-Verpleegkunde, SPV-opleiding, opleiding tot GZ-psycholoog, BIG-geregistreerd;
 • Je werkt gestructureerd en je behoudt overzicht, ook als het even hectisch of complex wordt;
 • Je hebt affiniteit en competenties niet enkel op het gebied van zorglogistiek, maar ook wat betreft behandelinhoud;
 • Je bent een goede planner;
 • Communiceren op alle niveaus binnen en buiten de organisatie gaat jou uitstekend af. Dit doe je op een verbindende manier waarmee je kan overtuigen en tegenwicht kunt bieden aan collega’s (zowel intern als extern);
 • Deze competenties komen goed van pas: analytisch vermogen, resultaatgerichtheid, organisatietalent, initiatiefrijk, overtuigingskracht, proactief denken en integriteit. Verder ben je een netwerker, bemiddelaar en teamplayer en heb je kennis van: de sociale kaart, relevante wet- en regelgeving, financieringsstromen binnen de ggz, de werkwijze en processen binnen de ambulante ggz

Wat wij bieden
Wij bieden jou gevarieerd en zinvol werk in een professionele en prettige werkomgeving. Bij ons is er ruimte voor ontwikkeling, vernieuwing en verdieping. We vinden het belangrijk dat onze medewerkers de ontwikkelingen binnen het vakgebied bijhouden en we hebben binnen onze organisatie diverse mogelijkheden voor het volgen van cursussen, opleidingen en/of trainingen.

En verder:

 • Je krijgt een contract voor bepaalde tijd (jaar) met de intentie dit om te zetten naar een contract voor onbepaalde tijd;
 • Er is sprake van een beroepsgebonden FWG-indeling;
 • Daarnaast bieden wij opname in het pensioenfonds Zorg en Welzijn en een goed pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een eindejaarsuitkering, bruto-netto, uitruilmogelijkheden, een ruime verlofregeling en collectiviteitskorting op zorgverzekeringen;
 • Er is een actieve personeelsvereniging en ruimte om met het team leuke activiteiten te ondernemen.

Mondriaan
De wereld om ons heen verandert, wij veranderen mee. Transparanter, opener, wijkgerichter, dienstbaarder, meer gericht op maatschappelijke participatie en samen leven met elkaar. Wij vinden dat de vraag, wensen en verwachtingen van patiënten, familieleden/naasten, verwijzers, ketenpartners en financiers richtinggevend zijn. Samen werken wij aan herstel, voor een geestelijk gezond Zuid-Limburg. Lees hier ons verhaal. Meer informatie over Mondriaan vind je op onze website.

Is je interesse gewekt?
Voor meer informatie over deze rol kun je contact opnemen met Ester Feron-Florisse, klinisch psycholoog, bereikbaar op: 0650191951 of met Ralf Jetten, RVE manager, bereikbaar op: 0614640034.

Heb je interesse, stuur dan een reactie via de sollicitatiebutton.

Om in aanmerking te komen voor deze functie is een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) vereist. De kosten voor het aanvragen hiervan zijn uiteraard voor onze rekening. Daarnaast zullen referenties opgevraagd worden.