Verpleegkundig Specialist forensische psychiatrie Radix ambulant

Soort dienstverband: Onbepaalde tijd
Kernfunctie: Verpleegkundig specialist GGZ/BIG
Standplaats: Heerlen (in combinatie met Maastricht of Sittard)
Opleiding: Afgeronde opleiding tot verpleegkundig specialist 
Salaris: FWG 65 – CAO GGZ (min. €3.364,– en max. €5.280,–)
Werving: In- en externe werving

Radix behandelt patiënten die delicten plegen of dreigen te plegen in samenhang met een psychiatrische/verslavingsstoornis. Het doel is het bieden van een geïntegreerde behandeling gericht op het reduceren van delict recidive-risico tot een maatschappelijk aanvaardbaar niveau, waarbij de samenhang tussen het delict, de psychiatrische stoornis en het eventuele middelengebruik centraal staan. Daarnaast bevat de behandeling elementen van de zorgprogramma’s schizofrenie en psychotische stoornissen, verslavingszorg en persoonlijkheidsstoornissen. De behandeling wordt merendeels uitgevoerd vanuit het stepped care principe.

Past deze functie bij jou?
Werken als verpleegkundig specialist bij Radix is divers en afwisselend. Je maakt deel uit van een multidisciplinair team en in het kader van de behandeling doe je intakes en verricht je diagnostische werkzaamheden. Het accent van de werkzaamheden ligt bij de Forensische Poli maar we gaan uit van een brede inzetbaarheid. Je werkt als regiebehandelaar, stelt behandelplannen op en maakt risicotaxaties. Wij zoeken iemand die gewend is om initiatief te nemen en meerdere ballen tegelijk in de lucht te houden. Dit is nodig om het zorgproces op deskundige wijze te coördineren en de verantwoordelijkheid te kunnen dragen voor een integraal behandelproces.
Als regiebehandelaar ben je voor alle betrokkenen het centrale aanspreekpunt. Naast de regierol en de inhoudelijke verantwoordelijkheden vervul je zowel een richtinggevende als coachende rol binnen het behandelteam. Je bent een inspirator die kan overtuigen en enthousiasmeren.

Jouw kwaliteiten
Wij zijn op zoek naar een deskundige en geregistreerde verpleegkundig specialist die grote affiniteit heeft met de forensische psychiatrie en méér wil dan alleen behandelaar zijn. Daarnaast:

–          Je hebt ruime ervaringskennis en je kunt goed overweg met crisissituaties en complexe
           (verpleegkundige) casuïstiek;
–          Je bent gericht op samenwerking met systemen van hulpverleners, patiënten, ketenpartners;
–          Het is een pre als je ervaring hebt als regiebehandelaar en met het omgaan met mensen met een meervoudige
           complexe problematiek;
–          Je beschikt over een ‘helikopterview’ bij de aanpak van multidisciplinaire problematiek;
–          Je hebt een coachende houding maar weet ook de touwtjes in handen te nemen wanneer dit nodig is;
–          Je hecht waarde aan de uitgangspunten van ‘eigen regie’ en ‘zelfregulering’ voor zowel het team als de patiënten.

Benieuwd naar onze medewerkers? Lees het interview met een van onze verpleegkundig specialisten.

Wat wij bieden
Wij bieden jou gevarieerd en zinvol werk in een professionele en prettige werkomgeving. Bij ons is er ruimte voor ontwikkeling, vernieuwing en verdieping. We vinden het belangrijk dat onze medewerkers de ontwikkelingen binnen het vakgebied bijhouden en we hebben binnen onze organisatie dan ook diverse mogelijkheden voor het volgen van cursussen, opleidingen en/of trainingen. Salaris en rechtspositie zijn conform de CAO voor de Geestelijke Gezondheidszorg. Daarnaast bieden wij goede secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een eindejaarsuitkering, bruto-netto uitruilmogelijkheden, collectiviteitskorting op de ziektekostenverzekering en een ruime verlofregeling. Er is een actieve personeelsvereniging en ruimte om met het team activiteiten te ondernemen.

Mondriaan
De wereld om ons heen verandert, wij veranderen mee. Transparanter, opener, wijkgerichter, dienstbaarder, meer gericht op maatschappelijke participatie en samen leven met elkaar. Wij vinden dat de vraag, wensen en verwachtingen van patiënten, familieleden/naasten, verwijzers, ketenpartners en financiers richtinggevend zijn. Samen werken wij aan herstel, voor een geestelijk gezond Zuid-Limburg. Lees hier ons verhaal. Meer informatie over Mondriaan vind je op onze website.

Is je interesse gewekt?
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Margo Habets, RVE manager, bereikbaar op het nummer: 06-13205993.

Bij indiensttreding dien je een Verklaring Omtrent Gedrag te overleggen en een afschrift van het BIG-register. Daarnaast zullen referenties opgevraagd worden.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.