Projectleider bij JENS


Samen anders doen

JENS biedt vanaf 1 januari 2019 in opdracht van de gemeenten Heerlen, Landgraaf en Voerendaal preventieve en ambulante jeugdhulp. JENS is een coöperatie van 7 zorg- en welzijnsorganisaties: Alcander, Koraal, Meander Groep, Mondriaan, Radar, Kracht in Zorg en XONAR. Daarnaast werken wij samen met ruim 60 andere aanbieders. Deze organisaties werken allemaal onder de noemer JENS. Wij vullen elkaar aan en bundelen onze expertise in de ondersteuning, hulp en behandeling aan jeugdigen en hun gezinnen.

We geloven in de gezamenlijke verantwoordelijkheid om onze kinderen veilig en gezond te laten opgroeien, zodat zij hun talenten kunnen ontwikkelen voor een fijne en stabiele toekomst. Daarom werken wij samen met de kinderen en jongeren, hun ouders, buurt en school. Wij ondersteunen en helpen jeugdigen zoveel mogelijk in de eigen omgeving om problemen snel te signaleren en duurzame oplossingen te realiseren. Als dat nodig is, bieden wij ambulante begeleiding, behandeling en diagnostiek, dichtbij en integraal. Onze hulp is zo licht en gewoon als mogelijk maar direct intensief indien nodig. Het motto van JENS is: ‘Samen anders doen’. Daarom zoeken wij de verbinding met organisaties en belanghebbenden in de buurt. De kernwaarden van JENS zijn: speels, eigenwijs en stoer.

Wij hebben een vacature voor:

Projectleider

 18-36u

Als projectleider ben je verantwoordelijk voor de aansturing van één of meerdere projecten. Je voert projecten uit die niet als taak binnen bestaande functies zijn onder te brengen. Deze projecten kunnen het gevolg zijn van bijvoorbeeld initiatieven in de buurt, in het voorliggend veld, in het onderwijs, in het welzijn etc. en hebben een langere looptijd. Projecten ontstaan uit pilots of innovatieve ideeën, landelijke initiatieven of toekomstige beleidsrichtingen en hebben een looptijd waarbinnen kansen op meerjarige perspectieven kunnen worden getoetst. Het realiseren van een multidisciplinair project met organisatie brede impact wordt uitgevoerd binnen afgesproken doorlooptijd, budget en oplevercriteria.

Je werkt samen met gebiedsmanagers, de programma managers en medewerkers in het gebied of project.

Transformatie

De belangrijkste opgave voor JENS is de transformatie van hulp en ondersteuning aan jeugd. Met deze transformatie wil JENS bereiken dat risico’s, problemen en achterstanden in een zo vroeg mogelijk stadium opgespoord en aangepakt worden, met als uitgangspunt normaliseren in plaats van problematiseren. Daarom wordt hulp en ondersteuning bij voorkeur in de directe omgeving van de jeugdige geboden en zo licht- en kortdurend als mogelijk is. Als er intensievere en/of zwaardere hulp noodzakelijk is, dan wordt deze zo lang als dat nodig is verleend, waarbij de veiligheid van jeugdigen voorop staat.

De Projectleider:

 • Krijgt een projectopdracht binnen een programmalijn. Adviseert vanuit het jaarplan en de programmalijn van JENS in multidisciplinaire projecten, uitgewerkt conform planning en budget.
 • Analyseert, in de onderzoeksfase van projecten, problemen, wensen en behoeften en vertaalt deze naar een projectopzet waarbij scope en randvoorwaarden zijn aangegeven, inclusief een uitgewerkte business case. Stemt de projectopzet af met de programma manager.
 • Stelt, na goedkeuring en op grond van een businesscase, een projectplan op met daarin de resultaten, de planning, het budget, de kwaliteitsnormen en de acceptatiecriteria en legt deze ter goedkeuring voor aan de programma manager.
 • Ontwerpt de samenstelling van de projectorganisatie en overlegt de beschikbaarheid van medewerkers met de programma manager en gebiedsmanager.
 • Ontwikkelt en voert multidisciplinaire projecten uit, bewaakt planning, doorlooptijden, budget en oplevercriteria.
 • Laat zich niet uit het veld slaan door weerstand en/of tegenstrijdige belangen.
 • Voegt persoonlijke deskundigheid toe aan gedefinieerde specifieke vakgebieden.

Wie zoeken wij?

 • Je beschikt over relevant hbo werk-, denk- en opleidingsniveau en hebt projectleider ambities.
 • Je ontwikkelt, ondersteunt en stuurt het project aan om deze ambitie te realiseren.
 • Je bent communicatief zeer vaardig, speelt in op ontwikkelingen en treedt hierin op als ambassadeur van de visie van JENS.
 • Je adviseert de programma manager over het werkveld van het project.
 • Je bent JENS-breed verantwoordelijk voor een project.

Werken voor JENS

Je krijgt de kans om mee te werken aan de transformatie van de jeugdzorg in Heerlen, Landgraaf en Voerendaal volgens de kernwaarden van JENS: Samen, Anders, Doen. Dat doen we door te investeren in preventie, eigen kracht, de-stigmatisering, de-medicalisering, normalisering en het vergroten van het probleemoplossend vermogen van gezinnen en hun sociale netwerk.

Wat bieden wij?

 • Als je voor JENS kiest, krijg je een dienstverband via één van de zeven organisaties die samen de coöperatie vormen.
 • Het salaris is afhankelijk van opleiding en werkervaring. Indicatief kun je uitgaan van hbo inschaling binnen de verschillende CAO’s GHZ, GGZ of VVT Jeugdzorg of Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening. Ook overige voorwaarden komen voort uit één van deze CAO’s.
 • Ingangsdatum: zodra beschikbaar.
 • Je wordt aangenomen op basis van de afspraken die gelden bij de moederorganisatie waar je een contract krijgt. Denk daarbij aan selectieprocedure en (arbeids)voorwaarden.

Durf jij de uitdaging aan?

Wil je eerst meer weten over JENS? Kijk dan op onze website: www.jenshelpt.nl.

Voor meer informatie over de functie en de ontwikkelingen binnen de functie kun je contact opnemen met René Keulemans, Programma Manager (06-51 45 30 85) of Desiree Gotzen, HR-adviseur (06 18 51 20 73).

Solliciteren

Stuur je schriftelijke sollicitatie met motivatie en CV naar: dgotzen@jenshelpt.nl graag onder vermelding van de vacaturetitel.