Psychiater bij Ouderenzorg: “Er liggen hier zo veel uitdagingen, er is altijd wel iets waar je je ei in kwijt kunt.”

By 18 februari 2021 Regiebehandelaren, Uitgelicht

“Ik merk dat veel oudere patiënten het leuk vinden, zo’n ‘jonge dokter’”, zegt Julie Schulkens (32), psychiater bij Mondriaan Ouderenzorg. “Het raakt de verbinding met hun vroegere leven.”

“Helemaal nu ik in verwachting ben”, gaat Julie verder. “Patiënten zijn heel belangstellend, het levert mooie en ook andere gesprekken op. Ze vertellen enthousiast over hun eigen zwangerschappen, over de kinderen en kleinkinderen. Ook de meer gesloten ouderen zijn geïnteresseerd en vragen hoe het gaat. Iemand zei: ‘Ik heb vroeger te veel gewerkt toen de kinderen klein waren, ik was er nooit. Denk aan je kindje en aan je privéleven!’ Mooi toch.”

Puzzel
“Ik heb altijd al interesse gehad in biologie en psychologie en bewust gekozen voor de studie Geneeskunde om psychiater te worden. Ik wilde gedrag van mensen kunnen begrijpen en verklaren, op zoek gaan naar aanknopingspunten waarmee je veranderingen teweeg kunt brengen. Mijn opleiding heb ik grotendeels doorlopen in de ouderenpsychiatrie en ook na mijn studie was mijn eerste ervaringsplek bij ouderen. Eigenlijk is het toeval dat het zo is gelopen maar het voelde voor mij als een bevestiging en een mooie match. Alle aspecten die ik interessant vind komen samen: lichamelijke gezondheid, raakvlakken met de psychiatrie, een brede benadering. Iemand heeft altijd goed gefunctioneerd, waardoor ontstaan er nu klachten? Er is zo veel dat van invloed kan zijn, levensfase, rolverandering, biologische veroudering. Het is enorm breed en omdat het ook zo individueel en persoonlijk is komt er een stuk creativiteit bij kijken: om een aanknopingspunt te vinden moet je een puzzel leggen.”

Onderzoek
“Ik ben nu een jaar klaar met mijn specialisatie als psychiater en naast de patiëntenzorg besteed ik 1 dag per week aan mijn promotietraject. Ik onderzoek medicatiegebruik bij ouderen, toegespitst op ouderen met persoonlijkheidsstoornissen. Er is nog niet veel onderzoek naar gedaan en er zijn weinig richtlijnen voor. Men vaart vooral op klinische ervaring en dat is natuurlijk prima, maar het vertaalt zich in de praktijk naar veel pillen voorschrijven en nieuwe medicatie proberen. Weer een pil erbij, maar niets er vanaf. Goed om dat in kaart te brengen en om de gevolgen ervan te onderzoeken. Wat zijn bijvoorbeeld de effecten op het geheugen en welke bijwerkingen zijn er? Maar ook: wordt er rekening gehouden met het biologische verouderingsproces, dat medicatie anders wordt afgebroken? Soms staat onderzoek zo ver af van de praktijk, wordt er heel biologisch gekeken naar bepaalde stofjes. Ik denk dan wel eens, wat heb ik daar nou aan in mijn spreekkamer? Dit onderzoek ligt juist dicht tegen de praktijk aan, het zijn mijn eigen patiënten die ik onderzoek. Een groot voordeel.”

“Patiënten kunnen iets bijdragen en dat maakt hen betrokken en ook meer open.”

 

Hoe staat het ermee?
“Ik krijg bij Mondriaan alle ruimte en faciliteiten voor mijn onderzoek. Ook de patiënten werken enthousiast mee. Als ik hen uitleg hoe belangrijk het is om meer kennis te verkrijgen, dat het ook van belang is voor hun behandeling, zijn ze meteen bereid om mee te werken. Het leidt vaak tot leuke gespreksstof. Patiënten kunnen iets bijdragen en dat maakt hen betrokken en ook meer open. Bij de uitvoering van mijn onderzoek krijg ik hulp van een aantal studenten, daar ben ik blij mee. Zij voeren testen uit, duiken de dossiers in, regelen afspraken en zo houden we samen het onderzoek draaiende. Onze patiënten houden we ook op de hoogte van de resultaten. Ze vragen geregeld: hoe staat het ermee?”

Op de kaart
“Wat ik erg fijn vind in mijn werk zijn de korte lijnen die we met elkaar hebben, het multidisciplinair werken. Verpleegkundigen, psychologen, mede-psychiaters, we doen het écht samen. Mijn collega’s zijn heel benaderbaar, een kwestie van je hoofd even om de hoek steken om te sparren. Als het om erg ingewikkelde gesprekken gaat doen we dat bijvoorbeeld met z’n tweeën. Vervelende incidenten of een aangrijpende situatie dragen we gezamenlijk. We staan als behandelteam op één lijn. Niemand hoeft de kar alleen te trekken. Ik werk bij het zorgprogramma Persoonlijkheidsstoornissen, waar het Topklinisch Centrum voor Ouderen met Persoonlijkheidsstoornissen onder valt. Het Topklinisch Centrum is extra gespecialiseerd en dit maakt dat je naast de inhoud ook veel bezig kunt zijn met het opzetten van nieuwe zorg. Zo zijn we bijvoorbeeld een deel van een afdeling aan het inrichten voor diagnostiek en behandeling voor ouderen met een persoonlijkheidsstoornis. Iets dat nog in de kinderschoenen staat. We hebben alle vrijheid om mee te denken en om er vorm aan te geven. Heel mooi om dit op de kaart te kunnen zetten! Ook werken we veel samen met andere topklinische centra, daarmee bouw je een uitgebreid netwerk op en het verrijkt je kennis. Er liggen hier zo veel uitdagingen, het maakt mijn werk heel prettig en afwisselend. Of anders gezegd, er is altijd wel iets waar je je ei in kwijt kunt.”