Werken in de geestelijke gezondheidszorg … je bent welkom bij Mondriaan!

Gelijkwaardigheid tussen mensen, respect en openheid zijn voor ons belangrijke waarden en zijn de leidraad in ons werk. Elke dag rekenen onze cliënten op de beste zorg. Jong, oud of nog ietsje ouder, maar allen met een psychische kwetsbaarheid. Elke dag rekenen ze op jou. Omdat jij ze net weer een stukje verder brengt in hun herstel en het leven. Als je stevig in je schoenen staat, initiatiefrijk bent en houdt van afwisseling, dan heten wij je van harte welkom bij Mondriaan.

Wij blijven ons ontwikkelen

Onze organisatie is continu in ontwikkeling en in beweging. Wij werken op veel fronten samen met andere partners in de zorg. Daarnaast werken we samen met regionale, landelijke en academische opleidingsinstituten, en bieden we opleidingen aan.

We stimuleren onze medewerkers hun deskundigheid verder te ontwikkelen, door te groeien en hun kennis te delen met andere medewerkers. Wij bieden niet alleen ruime mogelijkheden voor opleiding, maar ook voor de combinatie werken en leren. Je kunt rekenen op een goede CAO-GGZ en we hebben een uitdagend personeelsbeleid.

Beloningsbeleid en salaris

Voor de werknemers geldt de de Collectieve Arbeidsovereenkomst Geestelijke Gezondheidszorg (CAO GGZ). Functies worden ingedeeld volgens de FWG-systematiek. Inschaling geschiedt op basis van kennis en ervaring volgens de CAO GGZ.

Voor de werknemers die medisch specialist zijn geldt de Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten in de geestelijke gezondheidszorg (AMS GGZ) en de CAO GGZ. De AMS GGZ maakt deel uit van de CAO GGZ.  De AMS GGZ kent een aantal specifieke arbeidsvoorwaardelijke regelingen die, naast de CAO GGZ, gelden voor RGS-geregistreerde medisch specialisten.

Stage lopen bij Mondriaan

Stage lopen bij Mondriaan is een leerzame ervaring. Mondriaan heeft gevarieerde leerplekken met inspirerende mensen (zowel patiënten als medewerkers). Naast beroepsinhoudelijke ontwikkeling staat in je stage ook zelfontwikkeling centraal. Mondriaan biedt stageplaatsen aan voor verschillende opleidingen, op verschillende locaties en met diverse groepen patiënten. Je kunt stage lopen bij bijvoorbeeld de Kinder- en Jeugdpsychiatrie en Ouderen- en Volwassenenzorg en Forensische Psychiatrie.

Vrijwilligerswerk bij Mondriaan

Naast de zorg van professionals, is het werk van vrijwilligers onmisbaar voor onze patiënten. We kunnen uw hulp dan ook goed gebruiken!

Onze vrijwilligers zijn jong en oud, met een sociale opleiding, een technische achtergrond of geen opleiding. Man of vrouw, werkend of niet werkend, drukke agenda of niet. Al deze verschillende mensen worden vrijwilliger vanuit hun eigen beweegredenen, maar hebben met elkaar gemeen dat ze een boeiende tijdsbesteding combineren met iets doen voor een ander.