Werken bij Mondriaan

Mondriaan is continu in ontwikkeling en in beweging. Op veel fronten werken wij samen met andere partners in de zorg. Daarnaast werken we samen met regionale, landelijke en academische opleidingsinstituten en bieden we opleidingen aan. Wij stimuleren onze medewerkers hun deskundigheid verder te ontwikkelen, door te groeien en hun kennis te delen met andere medewerkers. Wij bieden ruime mogelijkheden voor opleiding en voor de combinatie werken en leren. Je kunt rekenen op een goede CAO-GGZ en we hebben een uitdagend personeelsbeleid.

Mondriaan voor verpleegkundigen

Kijk voor meer informatie op deze pagina

Mondriaan voor regiebehandelaren

Kijk voor meer informatie op deze pagina

Werken in de forensische zorg, bij Radix

Kijk voor meer informatie op deze pagina

Stage lopen en vrijwilligerswerk bij Mondriaan

Stage lopen

Stage lopen bij Mondriaan is een leerzame ervaring. Mondriaan heeft gevarieerde leerplekken met inspirerende mensen (zowel patiënten als medewerkers). Naast beroepsinhoudelijke ontwikkeling staat in je stage ook zelfontwikkeling centraal. Mondriaan biedt stageplaatsen aan voor verschillende opleidingen, op verschillende locaties en met diverse groepen patiënten. Je kunt stage lopen bij bijvoorbeeld de Kinder- en Jeugdpsychiatrie en Ouderen- en Volwassenenzorg en Forensische Psychiatrie. Kijk voor meer informatie op mondriaan.eu

 

Vrijwilligerswerk

Naast de zorg van professionals, is het werk van vrijwilligers onmisbaar voor onze patiënten. We kunnen uw hulp dan ook goed gebruiken!

Onze vrijwilligers zijn jong en oud, met een sociale opleiding, een technische achtergrond of geen opleiding. Man of vrouw, werkend of niet werkend, drukke agenda of niet. Al deze verschillende mensen worden vrijwilliger vanuit hun eigen beweegredenen, maar hebben met elkaar gemeen dat ze een boeiende tijdsbesteding combineren met iets doen voor een ander. Kijk voor meer informatie of om je aan te melden op mondriaan.eu.