Werken bij Mondriaan als verpleegkundige

Het werk van een psychiatrisch verpleegkundige

Verpleegkundige in de GGZ is een interessant en bijzonder vak. Jij kunt écht iets betekenen voor mensen. Soms alleen maar door er te zijn, of te luisteren. Onze verpleegkundigen en agogisch werkenden kunnen tegen een stootje, ze hebben oog voor anderen en kunnen zich goed inleven. Met een gezonde dosis humor en relativeringsvermogen vinden zij het prettig om in een dynamische, soms hectische maar boeiende werkomgeving te functioneren. Als verpleegkundige werk je bij Mondriaan in een heel andere omgeving dan in een ziekenhuis, verzorgingshuis, verpleeghuis of als wijkverpleegkundige.

Een psychiatrisch verpleegkundige heeft tijdens een werkdag de volgende taken en verantwoordelijkheden:

• Observeren van patiënten om inzicht te krijgen en houden in de geestelijke gesteldheid van de patiënt, ten opzichte van gestelde verpleegdoelen.
• Aanbrengen van structuur en regelmaat en zorg afstemmen op de wensen en mogelijkheden van patiënten, zodat deze weer zo veel mogelijk zelfstandig worden en beter om kunnen gaan met hun problemen.
• Invulling geven aan het behandeltraject. Iedere patiënt is uniek, dus dit doe je vanuit je eigen creativiteit en niet volgens vaste procedures.
• Monitoren van medicijngebruik en de gezondheidssituatie van patiënten.
• Opbouwen van een vertrouwensband met patiënten.
• Contact houden met behandelaars, zoals psychiaters en psychologen, om samen het behandelplan op te stellen en met het netwerk van de patiënt, zoals familieleden, andere zorgverleners, gemeenten en huisartsen.

Voor een psychiatrisch verpleegkundige is observeren heel belangrijk. Fysieke zorgverlening is een aanvullende taak. In vergelijking met andere werkomgevingen voer je veel minder verzorgende en verpleegkundige handelingen uit. Je creëert, ook bij ouderen, een grotere zelfstandigheid door te observeren en stimuleren.

Doelstellingen

Je belangrijkste doelstellingen zijn:
• Zorgen dat patiënten zo veel mogelijk zelfstandig kunnen functioneren in de maatschappij en beter om kunnen gaan met hun problemen.
• Het ontstaan van meer klachten of vererging van klachten voorkomen.
• Creëren van een voor patiënten veilige sfeer.

Onze doelgroep

We behandelen patiënten van 0 tot 100 jaar. Veelal zijn dit mensen die zich niet aan de gevestigde regels houden. Je krijgt als verpleegkundige bij Mondriaan echt de ruimte om er voor deze mensen te zijn en helpt mensen zo goed mogelijk te laten functioneren in de maatschappij.

Salaris

Salaris en rechtspositie voor verpleegkundigen zijn conform de CAO voor de Geestelijke Gezondheidszorg: FWG 45 of 50 – CAO GGZ (min. €2.407,– en max. €3.755,–) bruto per maand bij een fulltime dienstverband (36 uur). Inschaling vindt plaats op basis van je opleiding en ervaring.

Daarnaast bieden wij opname in het pensioenfonds Zorg en Welzijn en een goed pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een eindejaarsuitkering, bruto-netto uitruilmogelijkheden, een ruime verlofregeling en collectiviteitskorting op zorgverzekeringen.

Jouw achtergrond

Wij vragen een afgeronde opleiding verpleegkunde op mbo of hbo niveau en een BIG registratie.

Opleidingsmogelijkheden

Voor mbo en hbo verpleegkundigen die nieuwsgierig zijn naar waar gedrag vandaan komt en zich verder willen verdiepen in de psychiatrie biedt Mondriaan veel mogelijkheden zoals bijvoorbeeld deze vervolgopleidingen:

  • Hbo Verpleegkunde
  • Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige (SPV)
  • Verpleegkundig Specialist

Waar kom je te werken als verpleegkundige?

We behandelen patiënten met allerlei soorten problemen, zoals verwardheid, angsten, depressies, sociale problemen en patiënten die zelfdestructief zijn of automutileren. Binnen Mondriaan hebben we verschillende interessante afdelingen waar verpleegkundigen werkzaam zijn:

Kliniek volwassenen

Binnen Mondriaan hebben we in Heerlen en Maastricht diverse klinische afdelingen voor volwassenen. Er zijn diverse afdelingen voor kortdurende en langdurige behandelingen, verslavingszorg en zowel gesloten als open afdelingen.

Kliniek Kind en Jeugd

Onze kliniek voor kinderen en jeugdigen van 8-21 jaar biedt intensieve behandeling aan kinderen en jeugdigen met diverse psychiatrische problematieken op twee locaties. De kliniek in Maastricht richt zich met name op kinderen en jeugdigen met psychiatrische problematieken in combinatie met ernstige gedragsproblemen en/of verslavingsproblemen. Binnen de kliniek in Heerlen bevindt zich onze gesloten BOPZ-/ crisisafdeling en onze behandel-/diagnostiek afdeling. Daarnaast bieden wij ook dagbehandeling aan zowel kinderen van 4 tot 12, als jeugdigen van 12 tot 21 jaar.

Kliniek Ouderen

Wijerode is onze kliniek voor ouderen. Hier verblijven doorgaans patiënten vanaf 65 jaar met psychiatrische problematiek waarbij ook vaak cognitieve en of somatische problematiek een rol speelt. Deze comorbiditeit maakt het werken in de kliniek Ouderen voor verpleegkundigen erg interessant. Er zijn verschillende klinische afdelingen van kortdurende diagnostiek en behandeling tot langdurige behandeling en resocialisatie.

Voor het verder verbeteren en ontwikkelen van behandelmethoden werken we nauw samen met het Topklinisch centrum voor ouderen met persoonlijkheidsstoornissen van Mondriaan. Dit centrum is ook gevestigd op de locatie Wijerode en is expert op het gebied van de diagnostiek, behandeling, gedragsadvisering en wetenschappelijk onderzoek bij ouderen met persoonlijkheidsstoornissen.

Forensische kliniek Radix

In de forensische kliniek Radix worden patiënten behandeld die delicten plegen of dreigen te plegen in samenhang met een psychiatrische en/of verslavingsstoornis. Het doel is het bieden van een geïntegreerde behandeling gericht op het reduceren van delict risico tot op een maatschappelijk aanvaardbaar niveau waarbij de samenhang tussen het delict, de psychiatrische stoornis en het eventuele middelengebruik centraal staat. De behandeling bevat daarnaast elementen van de zorgprogramma’s schizofrenie en psychotische stoornissen, verslavingszorg en persoonlijkheidsstoornissen.

Beschermd Wonen

Beschermd Wonen (BW) biedt (woon)begeleiding aan volwassenen met een ernstige psychiatrische aandoening waarvan de gevolgen op meerdere levensgebieden zichtbaar zijn. Onze zorg is gericht op het verkrijgen van een zo groot mogelijke zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de patiënt. Er wordt nauw samengewerkt met de FACT-teams en met de (zorg) partners in de wijk. Je begeleidt de cliënten op psychosociaal vlak, zowel in een woonvorm als thuis.

Lees de verhalen van onze verpleegkundigen