‘Ook tijdens de coronacrisis probeer ik behandelingen zoveel mogelijk op dezelfde manier te doen’

By 17 juni 2020 Regiebehandelaren

De coronamaatregelen zorgen bij iedereen voor een uitzonderlijke tijd, maar wanneer je psychisch kwetsbaar bent, kan deze situatie extra moeilijk zijn. Ook voor onze medewerkers die anders moeten werken dan ze gewend zijn. Daarom vinden we het belangrijk om van hen horen hoe het nu met ze gaat. We spreken met Nadine van Nierop, GZ-Psycholoog in opleiding tot psychotherapeut, tevens geregistreerd gedragstherapeut en psychotherapeut bij PsyQ Persoonlijkheid.

“Ik ben gewend om te werken met getraumatiseerde volwassenen. Met name op de afdeling waar ik eerst gewerkt heb, heb ik veel mensen met een posttraumatische stressstoornis behandeld. Ook mijn patiënten die ik nu zie, hebben in hun kindertijd ontzettend veel meegemaakt, ervaringen die hen als persoon enorm hebben beïnvloed. Met mijn nieuwe opleiding kan ik straks getraumatiseerde patiënten “het hele pakket aan zorg” aanbieden, omdat ik dan ook de aangetaste persoonlijkheden kan ondervangen.”

“Normaal gesproken zijn alle gesprekken die ik met patiënten heb face-to-face. Nu heb ik thuis een kantoortje ingericht en werk ik volledig vanuit huis via beeldbellen. Voor mij is dit wel acceptabel, al is het in mijn ogen niet ideaal voor therapie. Ik probeer de behandelingen zoveel mogelijk op dezelfde manier te doen, maar in de praktijk lukt dat niet helemaal. Maar alles wat ik doe, is meegenomen. Je kunt je door de corona-crisis wel laten ontmoedigen en vooral letten op wat niet kan. Maar je kunt juist ook zien en verkennen wat wél kan. Hoewel al mijn patiënten bereid zijn te beeldbellen, vinden sommige het lastig dat ik bijna letterlijk hun huis binnen kom. Dan zijn ze de controle kwijt. Wat ik dan doe, is hun juist míjn hele kamer laten zien dat zij ook zien waar ik zit. Dat ik daardoor privacy weggeef, vind ik helemaal niet erg. Ze mogen ook weten wie ik ben als persoon. Dat hoort ook bij schematherapie.”

Nadine legt uit: “Schematherapie is een behandeling die heel persoonlijk is. Een schema is eigenlijk een bepaalde manier waarop iemand naar zichzelf, anderen en naar de wereld kijkt. Als we als voorbeeld het schema ‘emotionele verwaarlozing’ nemen, dan hebben patiënten vaak het gevoel dat ze niet goed gehoord of gezien worden door anderen. Als dan op cruciale momenten de beeldbelverbinding wegvalt, kan de interventie waar ik dan mee bezig ben behoorlijk in kracht inboeten. Hierdoor kan hun gevoelige snaar geraakt worden. Ook kan door beeldbellen het schema ‘wantrouwen’ getriggerd worden: luistert niemand af of kijkt er niemand anders mee? Daar moet je natuurlijk wel bewust van zijn. Dat is dan wel onderwerp van gesprek: welke schema’s er dan getriggerd worden.”

Er zijn gelukkig ook genoeg geluksmomentjes. Nadine: “Zo maakt het me al blij als ik dingen wél heb kunnen doen, zoals écht contact maken met iemand. Met schematherapie heb je vaak close contact, soms zelfs dat ik mijn hand op de arm van een patiënt leg. Dat kan nu niet. Maar als ik dan toch digitaal die connectie hebben kunnen maken, ervaar ik een klein geluksmomentje.”

Ook thuis is het nu anders, vertelt Nadine. “Ik heb 3 kinderen en samen met mijn vriend, die revalidatiearts is, hebben we ons werk goed op elkaar kunnen afstemmen. Op de dagen dat ik niet werk, werkt hij op locatie en als ik werk, werkt hij ook thuis en combineren we de zorg voor onze kinderen. We gaan allebei flexibel met onze werktijden om in deze situatie, zo hebben we de mogelijkheden kunnen creëren om werk en privé voldoende te combineren.”

Als we haar vragen naar hoe ze nu aankijkt tegen de missie van Mondriaan “Samen werken wij aan herstel, voor een geestelijk gezond Zuid-Limburg” antwoordt Nadine: “Daar sta ik nog zeker achter! Zowel de patiënt als ik moeten wel meer moeite doen om contact te hebben. In die zin is de samenwerking misschien wel sterker geworden. En ik maak nu vaak meer onderdeel uit van het sociale netwerk van de patiënt, omdat er minder mensen om de patiënt heen zijn. Dat kan de verbinding ook weer vergroten.”