In een digitale behandeling sta je meer naast de patiënt dan ertegenover

PsyQ online van Mondriaan is begin 2020 gestart met digitale behandelingen. Het uitgangspunt van de poli is om optimaal gebruik te maken van technologische mogelijkheden zodat zorg kan worden geboden wanneer dit het meeste effect heeft. In deze serie over digitaal behandelen delen onze behandelaren hun ervaringen. Deze keer schrijft Sandra Martens, basispsycholoog bij PsyQ Online, over wat digitaal behandelen betekent voor het contact tussen behandelaar en patiënt.

Als digitaal behandelaar zie ik mijn patiënten niet in een behandelkamer. In plaats daarvan heb ik digitaal contact: via beeldbellen, chat en een aantal registraties. Dit houdt in dat er een fysieke afstand is tussen de patiënt en mij als behandelaar. Toch is deze werkwijze zeker niet onpersoonlijker, ondanks de fysieke afstand kan ik zelfs veel meer van betekenis zijn voor de patiënt. Vooral omdat het digitale contact veel laagdrempeliger is.

De fysieke afstand zorgt ervoor dat het contact anders is dan in de behandelkamer. Het belangrijkste verschil is dat de patiënt zich tijdens het behandelcontact in een andere omgeving bevindt. Normaal gesproken is dat de eigen leefomgeving, patiënten vinden dat erg prettig. Ze zijn meer ontspannen en kunnen mij als behandelaar veel makkelijker een inkijk geven in hun leven. Dat gebeurt vaak erg letterlijk, er komen tijdens een beeldbelafspraak allerlei alledaagse situaties voorbij die in een behandelkamer niet plaatsvinden.

Zo wordt er regelmatig ter ontspanning een sigaret gerookt tijdens de behandeling, komen familieleden in beeld om kennis met mij te maken en krijg ik allerlei huiselijke zaken mee die op de achtergrond plaatsvinden. Ik gebruik ook wel eens dingen die ik in beeld zie op de achtergrond om het gesprek op gang te brengen. Of ik deel een gedeelte van mijn eigen leefomgeving om gelijkwaardigheid te creëren. Door een beetje creatief te zijn krijg ik zo een completer beeld van de interesses en het dagelijkse leven van mijn patiënt.

De grens tussen dagelijks leven en behandeling vervaagt bij een digitale behandeling

Door deze andere setting en de vrijere keuze van gespreksonderwerpen, wordt het contact veel informeler. In zo’n digitaal huisbezoek kom ik, ondanks de fysieke afstand, veel meer naast de patiënt te staan dan ertegenover. De grens tussen behandeling en dagelijks leven vervaagt, als behandelaar wordt je veel meer een onderdeel van het leven van de patiënt, want je word letterlijk in huis uitgenodigd. Dat heeft een enorm positieve invloed op de behandeling: Voor de patiënt is de drempel om contact met mij te zoeken veel lager.

Belangrijk is dat patiënten contact met mij kunnen leggen op de momenten dat zij daar behoefte aan hebben. In een digitale behandeling is dat mogelijk. Een patiënt kan mij bijvoorbeeld een chatbericht sturen of een (stemmings)registratie in de app doen. Ik kan dan beslissen wat ik met zo’n signaal doe: Stuur ik een chatbericht terug of vraag ik daarin ook of het fijn is om kort te beeldbellen, zodat ik de patiënt toch even zie? Als ik uit een voorgaand gesprek bijvoorbeeld weet dat de patiënt vandaag een sollicitatiegesprek heeft, kan ik een berichtje sturen om te vragen hoe het is gegaan. Deze laagdrempelige, vluchtige en informele contactmomenten zijn de elementen die onze patiënten echt als voordelen zien van een digitale behandeling en dan ook erg waarderen!

 

Sandra Martens

Basispsycholoog PsyQ Online Mondriaan

 

Spreekt deze vernieuwende manier van behandelen je aan? Kom dan als behandelaar het team van PsyQ Online versterken! 

Digitaal behandelen

Online behandelen is meer dan beeldbellen alleen

Veel behandelaren in de GGZ zijn tijdens de coronacrisis noodgedwongen overgestapt naar online behandelen. Zowel…
Digitaal behandelen

Het succes van onze digitale behandelingen: een volwaardige gebruiksvriendelijke app

PsyQ Online van Mondriaan is ruim een jaar geleden gestart met digitale behandelingen. Het uitgangspunt…
Digitaal behandelen

In een digitale behandeling sta je meer naast de patiënt dan ertegenover

PsyQ online van Mondriaan is begin 2020 gestart met digitale behandelingen. Het uitgangspunt van de…