Werken bij de flexpool

De flexpool is een intern uitzendbureau voor de verpleegafdelingen van Mondriaan. Met de flexpool zorgen we voor vervanging van medewerkers, voor korte of middellange duur. In onze flexpool zitten verpleegkundigen, opvoedkundigen en verzorgenden (niveau 3, 4 en 5) én derde- en vierdejaars studenten van niveau 4 en 5 die hun stage in de psychiatrie hebben afgerond. De flexpool van Mondriaan is ook de schakel naar het externe uitzendbureau.

Een flexpoolmedewerker is in principe overal inzetbaar waar verpleegkundigen, opvoedkundigen en verzorgenden werken. Je werkt bijvoorbeeld op de klinische afdelingen op onze locatie John F. Kennedylaan in Heerlen, op de Vijverdalseweg in Maastricht of in de beschermde woonvormen in de regio.

Flexpoolmedewerkers hebben een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst voor een bepaald aantal uren per maand of op basis van een afroepcontract. Het inzetten van deze uren gebeurt in overleg met de coördinator van de flexpool.

Wat doet een flexpoolmedewerker?

Het werk van een flexpoolmedewerker varieert, afhankelijk van opleiding en ervaring. De werkzaamheden liggen minimaal op het vlak van ondersteuning, uitvoering van individuele verpleeg-, zorg- en begeleidingsplannen, en van individuele- en groepsactiviteiten. Een flexpoolmedewerker geeft mede vorm en uitvoering aan het leefmilieu op een afdeling.

Heb je belangstelling om te werken voor de flexpool? Of wil je meer informatie?

Voor meer informatie of om je aan te melden als flexpoolmedewerker kun je bellen naar: T 088  506 69 79. Mailen kan ook: flexpool@mondriaan.eu

Aanmelding staat open voor kandidaten van binnen en buiten Mondriaan.