Hoewel de informatie op deze website met de groots mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld kan Mondriaan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de eventuele schade op welke wijze of grondslag ook ontstaan als gevolg van het gebruik, de toegang (of juist de onmogelijkheid van gebruik of toegang), het vertrouwen op of acties ondernomen naar aanleiding van informatie op de websites van Mondriaan. Aan de inhoud van de websites kunnen geen rechten worden ontleend.

Mondriaan en haar medewerkers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, van welke aard dan ook, die de bezoeker, gebruiker of sollicitant van deze website lijdt en die direct of indirect het gevolg is van de aangeboden informatie.