Casemanager bij Bemoeizorg: “Contact krijgen om te voorkomen dat iemand verder afglijdt.”

By 12 november 2020 Nieuws

Als iemand zich zorgen maakt over een familielid, een buur of een ander die dringend hulp nodig heeft maar zelf niet het contact met hulpverlening legt of geen hulp wil en/of kan accepteren, dan kunnen onze bemoeizorgers worden gevraagd om contact te leggen. Onze sociaal psychiatrisch verpleegkundigen (SPV’ers) in de functie van casemanager Bemoeizorg proberen dan met deze zogenaamde ‘zorgwekkende zorgmijders’ in contact te komen. Michaela Geisler is één van onze casemanagers bij Bemoeizorg en vertelt dat dit soms relatief eenvoudig gaat. Het volstaat dan om langs te gaan aan de deur, een kaartje in de brievenbus te gooien of telefonisch contact te leggen. Soms gaat het moeizamer en wordt haar geduld en doorzettingsvermogen op de proef gesteld. In andere gevallen moet ze echt brutaal zijn en de grenzen van het toelaatbare opzoeken of ze zelfs op gepaste wijze overschrijden. Door een geopende deur wat verder open te duwen om een woning te kunnen betreden bijvoorbeeld. In de zomer staat gelukkig vaak de achterdeur open en met een beetje geluk is ook het tuinhek van het slot, waardoor binnen komen haar gemakkelijk wordt gemaakt.

Vertrouwen
“Echt enthousiast word ik als ik eindelijk in contact kan komen met iemand bij wie ik dat al lang aan het proberen ben. Ook als ik het vertrouwen kan krijgen van iemand die het vertrouwen in alle instanties heeft verloren, geeft mij dat echt energie. Als bemoeizorger moet je wel idealistisch zijn. We proberen mensen die andere hulpverleners al hebben afgeschreven een kans te geven. Ook al is dat dan al hun 125e kans.” vertelt ze. “Verder moet je als bemoeizorger niet bang aangelegd zijn en ook geen smetvrees hebben. Onder werktijd zal je meer dan eens een rat tegenkomen, want we werken met mensen met problemen in heel uiteenlopende levensgebieden: financiële problemen, sociaal maatschappelijke problemen, verslaving, lichte verstandelijke beperkingen, hoarding en vervuiling, mensenhandel en ga zo maar door. Eigenlijk is iedere casus individueel. Belangrijk is dat je in de benadering respect hebt voor de cliënten en behoorlijk creatief en flexibel bent in je denken, handelen en werken. Vooral om met cliënten in contact te komen en het vertrouwen te winnen. Vaak gaat dat het beste door in te steken op de directe behoefte van de cliënt, zoals gezondheid, financiën of de woonsituatie om zo de cliënt te leiden naar een geïndiceerde zorginstelling. Soms lukt dat in een half uur, maar ik heb er ook wel eens 4 jaar over gedaan.”

“Als ik iemand na een paar jaar weer terugzie en dat iemand dan een vrouw en kinderen heeft en ik zie dat het goed gaat, dat is het mooiste aan mijn werk.”


Brugfunctie
“Als bemoeizorgers zijn we geen behandelaars. Het is onze doelstelling om zoveel mogelijk mensen te helpen om het dagelijks leven weer op de rit te krijgen. Het gaat ons om de zelfredzaamheid en het zelfvertrouwen van iemand te vergroten. Waar behandeling noodzakelijk is, stimuleren we iemand om professionele behandeling te accepteren. Zelf noemen wij dit een brugfunctie. Het is in ons werk handig als je beschikt over een groot netwerk of dit gemakkelijk kunt opbouwen. Je moet goed zijn in het onderhouden van contacten met de politie, veiligheidshuizen, huisartsen en andere hulpverleners. Dat iedere collega zijn eigen netwerk heeft, helpt ook. Daarnaast moet je in staat zijn om iemand niet te veroordelen op basis van zijn levenssituatie, je moet nieuwsgierig zijn naar mensen en een ruimdenkend persoon zijn. De meesten van ons hebben sterke karakters en zijn ook erg eigenwijs. Dat helpt wel bij het werk. Om casemanager bij Bemoeizorg te worden heb je een opleiding Sociaal Psychiatrische Verpleegkunde afgerond of heb je een verpleegkundige achtergrond en daarnaast de opleiding Social Work afgerond. Gezien de noodzakelijke zeer pro actieve houding ten opzichte van zorgwekkende zorgmijders is ruime ervaring in de psychiatrische hulpverlening ook een voorwaarde om dit werk goed te kunnen doen. Zo hebben een aantal van ons eerder gewerkt in een FACT team.”