Afdelingshoofd bij Beschermd en Begeleid Wonen: “Ga oprecht geïnteresseerd in gesprek met de cliënt.”

By 1 november 2021 Uitgelicht

“Als je dit werk niet met je hart doet, moet je echt wat anders gaan doen”, zegt Nicole Balk stellig. Nicole is afdelingshoofd bij Beschermd en Begeleid Wonen. “Gelukkig zit dat bij ons wel goed. Soms willen we het wel eens té goed doen om er maar voor te zorgen dat cliënten zich goed voelen. Maar waarom moet het altijd goed gaan? Het mag toch ook best eens wat minder gaan?”

“Binnen Beschermd en Begeleid Wonen (BW) helpen we cliënten om zo zelfstandig mogelijk te functioneren en te wonen. Dat kan begeleid in de thuissituatie zijn of beschermd in één van onze woonvormen”, legt Nicole uit. “Samenwerking is in ons werk heel belangrijk: binnen Mondriaan, met andere afdelingshoofden en de FACT-teams, maar ook buiten Mondriaan. Sommige cliënten hebben een ernstige psychiatrische aandoening en zijn daardoor langdurig beperkt in hun functioneren. Dan gebeurt het wel eens dat iemand door bijvoorbeeld depressie, dwang of angst dagenlang alleen maar in bed ligt, of weken niet van zijn kamer af komt. Of zichzelf ernstig verwaarloost. Dat is moeilijk, maar misschien deels ook wel uit te leggen. Als je bijvoorbeeld een zware griep hebt en je voelt je ellendig, dan ga je ’s morgens ook niet ontbijten, jezelf lekker douchen, optutten en je beste kleren aandoen. Dan wil je wegkruipen in je bed of op de bank. Dat is bij mentaal ziek zijn niet anders. Natuurlijk moet je het binnen bepaalde grenzen houden, maar het belangrijkste is wel dat mensen vooral de eigen regie houden. Wij bepalen niet wat ze moeten doen. Door samen in gesprek te gaan wordt er bijna altijd wel een middenweg gevonden, zo is mijn ervaring.”

“Wie ben jij als mens en wat voor een tocht heb je al gemaakt voordat je bij ons kwam?”

 

Welkom in de psychiatrie!
“Ik maak wel eens mee dat iemand die nog maar net bij ons komt kijken, een cliënt als ‘lastig’ betiteld. Dat is ergens ook wel weer logisch, echt een leerproces. Het gaat dan bijvoorbeeld over het niet opruimen van de eigen kamer terwijl dat wel de afspraak was. ‘Wat een lastige patiënt, hij wil niet!’ hoor ik dan. ‘Als wij hier gaan roepen dat iemand lastig is, hebben wíj nog wat te leren’, zeg ik dan. ‘Dan moeten wij bedenken hoe wij deze cliënt, die ons nodig heeft, beter kunnen begrijpen en begeleiden. Welkom in de psychiatrie!’ Het is in ons werk belangrijk dat je niet gelijk conclusies trekt als een cliënt iets niet doet of wil. Vraag of er iets is, waarom iets niet lukt, of er ondersteuning nodig is. Leer hem of haar kennen. Ga oprecht geïnteresseerd in gesprek: wie ben jij als mens en wat voor een tocht heb je al gemaakt voordat je bij ons kwam? Hiermee doe je al zó’n belangrijk stuk van je werk. Dát is ons vak.”

Passie
“Ik zie vooral enorm betrokken en gedreven medewerkers met veel passie voor hun vak en de doelgroep. Ze vormen een hechte groep. Je hoort wel eens zeggen: als afdelingshoofd kun je overal werken, maar daar ben ik het niet helemaal mee eens. Ik voel diezelfde passie. Ik houd ook bewust het contact met onze cliënten: zij geven je terug waar het allemaal om draait en waar we het voor doen. Het werken bij een beschermde woonvorm is gewoon heel leuk en uitdagend om te doen en je hebt veel afwisselende taken en verantwoordelijkheden. Zo heb je als persoonlijk begeleider je eigen cliënten waar je verantwoordelijk voor bent, waar je de lijnen voor uitzet en contactpersoon voor bent. Daarnaast zijn er allerlei werkgroepen waarin medewerkers overstijgend kunnen meekijken en meedenken, bijvoorbeeld over het familiebeleid of het stagebeleid. Ook nemen we onze medewerkers mee in de ontwikkelingen rondom ambulante woonbegeleiding. We begeleiden niet alleen onze eigen cliënten die weer zelfstandig wonen en onze hulp nog nodig hebben, maar er lopen ook projecten waarbij we nieuwe cliënten ambulant gaan begeleiden. Mensen waar wij vanuit de BW’s nog geen zicht op hebben en die onze hulp nodig hebben. Dat kan iemand zijn die op een andere plek binnen Mondriaan in behandeling is maar het kan ook iemand zijn die nog nooit een link heeft gehad met de psychiatrie.”

“Ik werk nu al 26 jaar bij Mondriaan, ooit begonnen als agoog. Ik schrik er zelf van als ik dat getal noem, ha ha! In al die jaren heb ik veel kansen en mogelijkheden bij Mondriaan gekregen én ook genomen”, zegt Nicole ter afsluiting. Waarschijnlijk had ik het anders niet zo lang volgehouden bij één organisatie. Ik kon mezelf blijven ontwikkelen en ben steeds weer nieuwe uitdagingen aangegaan. Ik zeg dus altijd tegen mensen: ‘Als je ze krijgt, die kansen en mogelijkheden, grijp ze dan met beide handen aan!’”

 

(We zoeken nog (woon)begeleiders bij Beschermd en Begeleid Wonen, mooie uitdaging voor jou? Bekijk de vacature en reageer! Je kunt ook een dag meelopen. We maken graag kennis met je.)