‘“Het allermooiste? Vertrouwen winnen.”

By 10 december 2019 Verpleegkunde

Rianne en Chantalle werken als verpleegkundige op de afdeling C1 van Mondriaan Ouderenzorg, een gesloten opnameafdeling voor psychiatrie, cognitie en dementie met gedragsproblematiek. Ouderen verblijven hier kort, zo’n 3 tot 6 maanden. Ze worden gescreend op allerlei ziektebeelden zoals depressie, persoonlijkheidsstoornissen, verslaving, niet-aangeboren hersenletsel (NAH), angststoornissen, cognitieve problematiek, en hier wordt het toekomstbeleid op afgestemd. Wanneer ze zijn opgeknapt gaan ze bijvoorbeeld door naar een verzorgingshuis, Beschermd Wonen of naar huis, al dan niet met begeleiding. “We hebben een hecht team, bij ons kun je jezelf zijn”, zegt Rianne. Twee collega’s aan het woord.

Herinneringen ophalen

“Op onze afdeling bieden we veel structuur en stimuleren we ouderen om mee te doen, bijvoorbeeld als het gaat om douchen, aankleden, aan tafel komen”, vertelt Chantalle. “Daar zijn we heel duidelijk en consequent in en dat werkt. Daarnaast is het super fijn dat we hier de ruimte hebben om van alles met de ouderen te ondernemen, bijvoorbeeld naar buiten gaan, de tuin in, een wandeling maken. Dat leidt vaak tot een gesprek. Bijzonder ook is iedere donderdag het ‘reminiscentie uur’: Aan de hand van een spel met kaarten activeren we het geheugen van ouderen. Herinneringen worden op een aangename wijze opgehaald en dat levert vaak mooie en ontroerende verhalen op.”

Oog voor elkaar

Rianne: “Ik zei het al, we zijn een hecht team. We lachen veel samen, hebben veel lol ook met de ouderen. De grapjes vliegen over en weer, het helpt. We spreken elkaar aan op ieders sterke punten, we hebben oog voor elkaar. Het team is heel gemêleerd: man, vrouw, jong, oud, junior, senior, leerling (van verschillende opleidingen). We zijn van alle markten thuis en dat maakt het dynamisch en afwisselend. Net als het werk zelf. Voor een verpleegkundige is hier aardig wat uitdaging en veel afwisseling. De ene dag voel je je bijvoorbeeld meer gemotiveerd om in de intensievere zorg te werken, de zorg aan het bed: Cognitieve screening en de fysieke verzorging/verpleging. Op een ander moment kies je voor de psychiatrie. Hier gaat het dan vooral om sturing en structuur. Afwisseling genoeg!”

Chantalle: “Vergis je niet, het kan hier ook best pittig zijn op momenten. Rust en hectiek wisselen elkaar vaak af en agressie komt ook voor, natuurlijk. Bijvoorbeeld bij ouderen met cognitieve problematiek. Zij hebben niet altijd in de gaten wat er van hen verwacht wordt en dat leidt wel eens tot agressie. Daar moet je goed op kunnen anticiperen. Ook moet je als verpleegkundige inventief zijn want iedere dag is anders. Wat de ene dag werkt, werkt de volgende dag niet. We zijn goed getraind, gelukkig, en we zijn goed op elkaar ingespeeld. Daarbij werken we nauw samen met de behandelaren. Het lijntje is heel kort waardoor we problemen snel samen kunnen oppakken. Met behulp van een signaleringsplan (ABC-plan) kijken we naar het probleemgedrag en welke interventies we moeten inzetten.

Mooi werk

Beide collega’s zijn het er roerend over eens dat het mooi en interessant werk is. Chantalle: “Bij ons kun je je goed ontwikkelen in het verpleegkundige vak en doorgroeien als je dat ambieert: trainingen volgen, een hbo-traject aangaan, lesgeven. Het is hartstikke breed en dat maakt het steeds opnieuw interessant voor ons.” En het allermooiste? “Ja, dat is toch vooral ingang vinden bij iemand, toegelaten worden, vertrouwen winnen”, zeggen beide dames nog net niet in koor. “Daar worden we iedere keer weer warm van. Dat is waar je het voor doet.”

Interesse in werken als verpleegkundige bij Mondriaan? Bekijk de vacature.